La unitat CBFFU ha estat dissenyada per a funcionar de manera autònoma i eficient tant en ambients controlats com en habitacions d’hospitals, cases particulars, habitacions i sales comunes d’hotels i restaurants o sales d’oficines. La unitat CBFFU aconsegueix una gran eficàcia en la reducció de la càrrega viral, bacteriana i de partícules en l’ambient amb molt bons resultats en la purificació de l’aire gràcies a una primera etapa de pre filtrat amb un filtre G4 i una etapa final de filtració amb filtres ULPA 15. La filtració ULPA (Ultra Low Particulate Air Filters) són filtres dissenyats per a captar el 99,99% de les partícules de mes de 0,12 micres de diàmetre, segons empleno de la normativa EN1822. Finalment una vegada l’aire a estat filtrat és sotmès a esterilització amb llum ultraviolada.