Equip Micro Univers

Micro Univers S.L. som una empresa amb una gran trajectòria i consolidació en el mercat de les sales blanques i zones estèrils dins dels sectors farmacèutic, hospitalari, microelectrònica, recerca, químic, veterinari, aeronàutica… Tant a nivell nacional com internacional, amb una història de gairebé 20 anys i amb un equip que porta oferint solucions per al sector de les sales blanques i zones estèrils des de fa més de 28 anys. Sabem fer un univers complert de les sales netes, adaptat a cada necessitat.