Enrasades

Porta de Servei amb marc enrasat als dos costats de la paret, amb batent simple o doble de gruix 60mm o 80mm constituït per un nucli llana de roca o ECOsafe PIR. Amb els mateixos tipus de revestiments i acabats que parets i sostre. Amb gran varietat d’accessoris.

Quasi enrasades

Porta de Servei amb marc clipat gairebé enrasat als dos costats de la paret, amb batent de gruix 40mm constituït per un nucli llana de roca o ECOsafe PIR. Amb els mateixos tipus de revestiments i acabats que parets i sostre. Amb gran varietat d’accessoris.

Corredisses

Porta corredissa estanca amb marc enrasat a un costat de la paret, amb un batent de 60mm constituït per un nucli de Llana de Roca o PUR entre dues làmines d’aliatge d’alumini de 3 mm. Amb gran varietat d’accessoris.