“Resposta a les més altes exigències”

  • Unió entre panells mitjançant perfil metàl·lic ocult
  • Panell plegat a 4 cares i recercat
  • Diferents revestiments i acabats segons necessitats
  • Possibilitat de panell amb pas d’instal·lació i sobre cintura regulable.
  • Àmplia gamma d’accessoris d’acabat i elements per integrar
  • Estanqueïtat
  • Possibilitat de resistència al foc i certificació FM
  • Possible convinació amb Gamma Versatil
  • Portes i finestres monobloc completament enrasades
  • Fàcil neteja

Panell QuadCore Precision

Les particions realitzades amb panells modulars amb la NOVA escuma QuadCoreTM única en el mercat, fabricats a partir de materials que no emeten partícules i es mostren estables al llarg del temps, ofereixen superfícies estanques, llises i fàcils de netejar. Són particularment flexibles, permeten modificacions i amb un excel·lent comportament al foc i aïllament tèrmic, B-S1, d0. Pot comptar amb certificació FM.

Panell Pir ECOsafe Precision

Les particions realitzades amb panells modulars PIR ECOsafe, fabricats a partir de materials que no emeten partícules i es mostren estables al llarg del temps, ofereixen superfícies estanques, llises i fàcils de netejar. Són particularment flexibles, permeten modificacions i ofereixen un pas de servei de 25mm UL. Comportament al foc B-S1, d0.

Panell Llana de Roca Precision

Panell llana de roca : ànima de fibres verticals de llana de roca que ofereixen excel·lents propietats mecàniques (tensió i compressió). Són flexibles, permeten modificacions i ofereixen un pas de servei de 25mm UL. El seu comportament al foc és excel·lent, amb certificació A2-S1, d0.

Panell Cel·la d’Abella d’Alumini Precision

Panell Cel·la d’Abella d’Alumini Precision: excel·lent rigidesa amb un pes mínim, ofereix una resistència a la compressió molt major amb el mateix pes que els altres materials. Ofereixen pas de servei de 25mm UL.