Enrasades

Finestra de gruix 60 – 80mm amb marc monobloc enrasat pels costats del panell de paret, constituïda per dos vidres laminats muntats sobre un perfil d’alumini blanc i estanc en tot el perímetre.

Quasi enrasades

Finestra amb marc clipat semienrasat d’alumini lacat blanc variants per a muntar sobre panell de gruix 60, 80 o 100mm.