“Modularitat i Especificitat”

  • Panells de retorn
  • Sistemes de bloqueig de portes /Polsadors /Tiradors /Espiells/ Semàfors
  • Diferents perfils d’acabat i adaptat a cada necessitat
  • Panells per a sortides d’emergència
  • Luminaries
  • Altres