“Simplicitat i efectivitat”

  • Unió entre panells mitjançant perfil mascle – femella
  • Panell plegat a 2 o 3 cares
  • Diferents revestiments i acabats segons necessitats
  • Possibilitat d’instal·lar el panell sobre cinta regulable
  • Àmplia gamma d’accessoris i elements per a integrar
  • Estanqueitat
  • Possibilitat de resistència al foc i certificació FM.
  • Portes i finestres monobloc completament enrasades o semienrasades
  • Fàcil neteja
  • Possible combinació amb Gamma alta Precision

Panell QuadCore Versatile

Panell QuadCore Versatile
NOVA escuma QuadCoreTM única en el mercat, fabricats a partir de materials que no emeten partícules i es mostren estables al llarg del temps, ofereixen superfícies estanques, llises i fàcils de netejar. Són particularment flexibles, permeten modificacions i amb un excel·lent comportament al foc i aïllament tèrmic B-S1, d0. Compta amb certificació FM4882, FM4881, FM4880.

Panell PIR ECOsafe Versatile

Panell PIR ECOsafe Versatile
a partir de materials que no emeten partícules i es mostren estables al llarg del temps, ofereixen superfícies estanques, llises i fàcils de netejar. Són particularment flexibles i permeten modificacions. Comportament al foc B-S1, d0. Compta amb certificació FM4880.

Panell LLana de Roca Versatile

Panell Llana de Roca Versatile

ànima de fibres verticals de llana de roca que ofereixen excel·lents propietats mecàniques (tensió i compressió). Ofereixen superfícies estanques, llises i fàcils de netejar. Són flexibles i permeten modificacions. El seu comportament al foc és excel·lent, amb certificació A2-S1, d0 i FM4880